Ngô Vọng Nguyệt năm đời Tiến sỹ

27 October, 2015

Nguyễn Văn Đáp Bảo tàng Bắc Ninh Vọng Nguyệt xưa kia là một trong 11 xã của tổng Nội Trà, nằm ở phía Nam bờ sông Cầu. Nay Vọng Nguyệt là một làng thuộc xã Tam Giang (Yên Phong – Bắc Ninh). Nằm trong một làng cổ được bồi đắp […]

Khái quát lịch sử phát triển họ Ngô Việt Nam

27 October, 2015

Phả hệ họ Ngô Việt Nam xác định Ngô Nhật Đại, một vị hào trưởng châu Phúc Lộc, từng tham gia cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan năm 722, là Khởi tổ của họ Ngô sinh sống trên đất nước Việt Nam ta. Điều này căn cứ vào bản […]