Bia Khai Nghiêm và chùa Vọng Nguyệt

17 January, 2016

1. Tên di tích: Bia Khai Nghiêm và chùa Vọng Nguyệt. 2. Loại công trình: Bia, chùa 3. Loại di tích: Lịch sử. 4. Quyết định: Đã xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định số 35/2005/QĐ-BVHTT ngày 22 tháng 8 năm 2005. 5. Địa chỉ […]

Làng Vọng Nguyệt

27 October, 2015

Vọng nguyệt (xã Tam Giang, huyện Yên Phong) xưa có tên là làng Ngột Nhì. Người họ Chu đến đây khai cơ lập nghiệp đầu tiên. Sau khi ông tổ họ Chu mất, mộ ông được đặt ở đồng Đống Tranh, nhìn xuống một cái ao bán nguyệt. Do vậy, […]

Ngô Vọng Nguyệt năm đời Tiến sỹ

27 October, 2015

Nguyễn Văn Đáp Bảo tàng Bắc Ninh Vọng Nguyệt xưa kia là một trong 11 xã của tổng Nội Trà, nằm ở phía Nam bờ sông Cầu. Nay Vọng Nguyệt là một làng thuộc xã Tam Giang (Yên Phong – Bắc Ninh). Nằm trong một làng cổ được bồi đắp […]

Ngô lệnh tộc – Dòng họ 10 đời đỗ Tiến sỹ

27 October, 2015

Kinh Bắc là vùng địa linh, xứ ấy có những con người, những gia đình, những dòng họ xuất chúng được lưu danh sử vàng. Họ Ngô ở Vọng Nguyệt (Tam Giang, Yên Phong) là một điển hình. Đây là 1 trong tứ lệnh tộc xứ Kinh Bắc được vua […]