Thông báo việc nâng cấp di tích Nhà thờ họ

Ngô Lệnh Tộc Vọng Nguyệt
Ban Nâng Cấp Di Tích

Kính gửi : Các gia đình, con cháu nội ngoại họ NGÔ LỆNH TỘC

Họ Ngô làng Vọng Nguyệt là một trong Tứ lệnh tộc danh tiếng của xứ Kinh Bắc xưa. Truyền thống hiếu học – khoa bảng đã được sử sách ghi nhận và được lưu tryền trong dân gian từ nhiều đời nay.

Năm 1988, UBND tỉnh Hà Bắc và năm 1998 UBND tỉnh Bắc Ninh đã công nhận và xếp hạng Nhà thờ họ Ngô Lệnh Tộc – nơi lưu giữ các giá trị lịch sử văn hóa của dòng họ là di tích lịch sử – văn hóa cấp Tỉnh. Do hạn chế về diện tích quy hoạch cũng như khó khăn về kinh tế trước đây nên hiện trạng khu di tích nhà thờ đang xuống cấp, manh mún, không tương xứng với truyền thống dòng họ “Năm đời liền đỗ Tiến sỹ” xưa và dòng họ có nhiều tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, doanh nhân… ngày nay.

Nhằm lưu giữ và phát huy truyền thống đã được bao thế hệ dày công vun đắp, việc nâng cấp di tích nhà thờ có ý nghĩa vô cùng lớn lao và cấp thiết. Trước là tri ân tổ tiên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sau là giáo dục các thế hệ con cháu mãi mãi phát huy truyền thống Cha Ông. Với sự nhất trí cao của gia tộc trong ngày Giỗ Tổ xuân Ất Mùi 2015, việc Nâng cấp di tích Nhà thờ họ đã được quyết định và đã thành lập Ban nâng cấp di tích.

Để hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc giao, Ban nâng cấp di tích kêu gọi các gia đình, các con cháu nội ngoại họ Ngô lệnh tộc, trên bất kì vị trí công tác nào, không phân biệt nội ngoại với tâm hướng về Tổ, hãy đóng góp sức lực, trí tuệ, tài chính,… để nâng cấp di tích nhà thờ xứng tầm với truyền thống của dòng họ.

        Tất cả các đóng góp đều rất đáng quý, được trân trọng ghi vào sổ vàng của dòng họ.

Các đóng góp được trực tiếp gửi về:

  1.  Các ông Trưởng chi họ
  2.  Tiếu ban Tài chính của Ban nâng cấp di tích
  3. Người ở xa có thể nhờ người thân trong gia đình, bạn bè chuyển tiền đóng góp thay

Kính chúc các gia đình, con cháu nội ngoại trong toàn gia tộc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Vọng Nguyệt, ngày 10 tháng 04 năm 2015
T/M Ban nâng cấp di tích
Trưởng ban

Ngô Vi Tộ

Bình Luận