Thư mời tham dự Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử Nhà thờ năm Tiến sĩ họ Ngô Lệnh Tộc

Bình Luận